Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

9621 81ec
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme viaworst-case worst-case
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viaoutofmyhead outofmyhead
3786 401f 718
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaoutofmyhead outofmyhead
3614 20fb
1641 16e9
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacoeurina coeurina
2743 5830 718
Reposted fromtosiaa tosiaa viacoeurina coeurina
4367 5d32
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacoeurina coeurina
W domu liczy się atmosfera, którą podsyca ogień w kominku, zapach ogrodu, pies merdający ogonem i przedmioty, które są jak dziennik naszego życia.
— Moje Mieszkanie
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaszydera szydera

September 26 2017

7572 2012
Reposted fromIriss Iriss viaweddings weddings
1430 0ac3 718
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaszydera szydera
1532 623d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweddings weddings
4917 e13b
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail viaweddings weddings
Udało mi się wyjść z najgorszego bagna w swoim życiu, naprawić wyrządzone szkody i znaleźć miłość mojego życia. Chciałbym tylko cofnąć czas i powiedzieć swojej młodszej, zbuntowanej i przerażonej wersji, że będzie lepiej, że spełni się to, o czym marzy. Nie będzie łatwo, ale będzie lepiej. 
— Elżbieta Rodzeń
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera

Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.”

Bo o to, mym zdaniem, chodzi w życiu.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaweddings weddings
3622 e957
Reposted fromoutoflove outoflove viaweddings weddings
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. (...) I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli tę całą siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na lewo i prawo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale coś innego niż to, co jest teraz. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
Reposted fromdontforgot dontforgot viaszydera szydera
5280 9ceb 718
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl